เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci F61

  • รองรับ 300 ใบหน้า 3000 ลายนิ้วมือ และบัตร 300 ใบ
  • เก็บข้อมูลบันทึกเวลาในตัวเครื่องได้ 160,000 รายการ
  • จอสี 2.8″TFT
  • เชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางสาย USB Linkหรือ Flash Drive

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติหลักของเครื่องสแกนใบหน้า 

 HIP CMi-F61 เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ หรืออ่านบัตรเพื่อบันทึกเวลา

 รองรับพนักงานได้สูงถึง 300 คน ใช้แทนเครื่องตอกบัตร

 เป็นเครื่องบันทึกเวลารุ่นใหม่ล่าสุด ความสามารถสูง รองรับผู้ใช้ได้ถึง 300 คน

 รองรับ 300 ใบหน้า 3000 ลายนิ้วมือ และบัตร 300 ใบ

 เก็บข้อมูลบันทึกเวลาในตัวเครื่องได้ 160,000 รายการ

 จอสี 2.8″TFT

 เชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางสาย USB Linkหรือ Flash Drive