เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMi 600

 หน้าจอสี TFT 2.8” มีไอคอนการใช้งานชัดเจน
 ตอบสนองลายนิ้วสองรวดเร็ว ภายใน 1 วินาที
 เสียงและภาษา Thai, ENG
 หัวอ่านกระจกแข็งแรง ทนทานต่อแรงขีดข่วนสูง
 โอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB cable, TCP/IP

คำอธิบาย

 เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือหน้าจอสี ตัวเครื่องรูปทรงสวยงามและวัสดุแข็งแรงทนทาน

 มีการแสดงไอคอนการตั้งค่าต่างๆ

 ตอบสนองการบันทึกรายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 1 วินาที

 มีปุ่มกดหน้าเครื่อง หน้าจอกว้าง 2.8 นิ้ว
 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง USB Client, Flash Drive, TCP/IP
 ใช้งานกับโปรแกรม Time Attendance Management เพื่อใช้บริหารเรื่องเวลาการทำงานของพนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด

 สามารถตั้งตารางเวลาทำงาน ตั้งกะการทำงาน บอกเวลาเข้า-ออกงาน มาสาย-ออกก่อน คำนวณโอที เวลาทำงานทั้งหมด
รวมขาด ลา มาสาย และลงบันทึกการลาได้อีกด้วย
 สามารถ export เป็น text file เข้าโปรแกรมเงินเดือนอื่นๆได้อีกด้วย

Feature

 หน้าจอสี TFT 2.8” มีไอคอนการใช้งานชัดเจน
 ตอบสนองลายนิ้วสองรวดเร็ว ภายใน 1 วินาที
 เสียงและภาษา Thai, ENG
 หัวอ่านกระจกแข็งแรง ทนทานต่อแรงขีดข่วนสูง
 โอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB cable, TCP/IP
 มี USB2.0 port กรณีใช้ Flash drive
 มีภาพและเสียงสัญญาณ บอกสถานะการสแกนผ่านและไม่ผ่าน