เครื่องตรวจจับโลหะ ZKTeco รุ่น D4330

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เครื่องตรวจจับโลหะ ZKTeco รุ่น D4330

Walkthrough เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น ZK-D4330 หนึ่งในอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ตรวจจับโลหะแบบดิจิตอล

โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับโลหะขั้นสูง มีการทำงานที่ล้ำสมัย ตรวจจับโลหะได้อย่างแม่นยำ ตรวจจับเร็วพร้อมแจ้งเตือน

สถานะชัดเจน หนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย

• ปรับการตอบสนองได้
• ระบบเตือนด้วยเสียงและLED
• ปลอดภัยกับร่างกายมนุษย์
• ป้องกันการรบกวน
• สร้างจากวัสดุกันไฟ
• นับจำนวนสัญญาณและคนอัตโนมัติ
• มีรหัสป้องกันความปลอดภัย

 

 

ประตูตรวจจับโลหะโคราช   ประตูตรวจจับโลหะนครราชสีมา   ประตูตรวจจับโลหะวังน้ำเขียว

 ประตูตรวจจับโลหะชัยภูมิ   เครื่องตรวจจับโลหะโคราช   เครื่องตรวจจับโลหะนครราชสีมา

 เครื่องตรวจจับโลหะวังน้ำเขียว   เครื่องตรวจจับโลหะชัยภูมิ