เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน GARRETT รุ่น PD 6500i™

คำอธิบาย

 

เครื่องตรวจจับโลหะ แบบเดินผ่าน GARRETT รุ่น PD 6500i
รายละเอียด : เครื่องตรวจและค้นหาโลหะชนิดผ่าน รุ่น PD6500i ผลิตภัณฑ์ Garrett ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุโลหะที่ต้องสงสัย หรือวัตถุต้องห้ามที่ซุกซ่อนในตัวบุคคล สามารถตรวจวัตถุที่มีโลหะ
ผสมและไม่มีโลหะผสม

 

รายละเอียด
• เครื่องตรวจและค้นหาโลหะชนิดผ่าน รุ่น PD6500i
• ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุโลหะที่ต้องสงสัย หรือวัตถุต้องห้ามที่ซุกซ่อนในตัวบุคคล
• สามารถตรวจวัตถุที่มีโลหะผสมและไม่มีโลหะผสม
• มีสัญญาณแสงแจ้งการตรวจจับหรือตรวจพบวัตถุที่มีส่วนประกอบของโลหะได้ 2 ตำแหน่งในเวลาเดียวกัน
• มีสัญญาณเสียง สามารถปรับความดังหรือเบาได้
• มีระบบป้องกันการรบกวนและวงจรกำจัดสัญญาณการตรวจวัตถุผิดพลาด (False Alarm)ซึ่งเกิดจากวัตถุที่เป็นโลหะใกล้เคียงหรือ
เกิดจากการรบกวนของเส้นแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ใกล้เคียง
• สัญญาณและการทำงานไม่มีผลต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ ผู้ใช้งาน และอุปกรณ์บันทึกต่างๆ
• เป็นเครื่องมือตรวจจับวัตถุโลหะที่ต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้ามด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetic Fields)
โดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะครอบคลุมตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างในระบบ multi-Zone Detection
• ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายกรอบประตู (วงกบประตู) มีกรอบด้านแนวตั้ง (ด้านข้าง) ตั้งฉากกับพื้นที่ 2 ข้าง และมีช่องสำหรับคนเดินผ่าน
กว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร

 

ประตูตรวจจับโลหะโคราช   ประตูตรวจจับโลหะนครราชสีมา   ประตูตรวจจับโลหะวังน้ำเขียว

 ประตูตรวจจับโลหะชัยภูมิ   เครื่องตรวจจับโลหะโคราช   เครื่องตรวจจับโลหะนครราชสีมา

 เครื่องตรวจจับโลหะวังน้ำเขียว   เครื่องตรวจจับโลหะชัยภูมิ