ประตูตรวจจับโลหะ Walkthrough CMZ2202

คำอธิบาย

ประตูตรวจจับโลหะ Walkthrough  CMZ2202

เครื่องตรวจจับโลหะ มีจอ Monitor LED 7นิ้ว แบบ Touch Screen ประตูตรวจจับอาวุธ โลหะ ตรวจสอบป้องกันการเดินเข้าไปยังภายในอาคาร
ตรวจจับเหล็ก โลหะ อาวุธ แบบสแกนทั้งร่างกาย ตรวจจับได้หลายตำแหน่ง มีสถานะแสงไฟแจ้งเตือนพร้อมเสียงปรับตั้งได้ เหมาะกับสถานที่สำคัญ
จัดงานต้อนรับแขก โรงแรม สถานที่ราชการ สนามบิน

 

 

ประตูตรวจจับโลหะโคราช   ประตูตรวจจับโลหะนครราชสีมา   ประตูตรวจจับโลหะวังน้ำเขียว

 ประตูตรวจจับโลหะชัยภูมิ   เครื่องตรวจจับโลหะโคราช   เครื่องตรวจจับโลหะนครราชสีมา

 เครื่องตรวจจับโลหะวังน้ำเขียว   เครื่องตรวจจับโลหะชัยภูมิ