ประตูอัตโนมัติแบบแม่เหล็ก (Sliding Door Opener: Interior Magnetic Door)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประตูอัตโนมัติแบบแม่เหล็ก (Sliding Door Opener: Interior Magnetic Door)

ใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กให้เกิดการเคลื่อนที่โดยไม่มีการสัมผัสกันทำให้เคลื่อนที่ด้วยความนุ่มนวลและไม่มีเสียงรบกวนเหมาะกับตู้แสดงสินค้า ตู้โชว์ ฉากกั้นระหว่างห้องต่าง ๆ รับน้ำหนักได้ 40 กก.ต่อ 1 ชุดราง

ภาพรางเลื่อนแบบบานเลื่อนแม่เหล็ก

ส่วนประกอบของชุดราง ชุดราง 1 ชุดจะประกอบด้วย
1. รางชุดแม่เหล็กยาว 1.8 เมตร 1 ชุด
2. Control unit 1 ชุด
3. อุปกรณ์จับยึด 1 ชุด
4. ปุ่มกดสั่งงาน 2 อัน

คุณสมบัติของชุดราง
1. รองรับบานประตูกว้างถึง 70 ซม.
2. สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วในการสวิงเปิดและปิดประตูได้
3. สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิดค้างได้ตั้งแต่ 1 – 5 วินาที
4. ระบบความปลอดภัย ขณะที่ประตูกำลังปิด ระบบความปลอดภัยจะทำงาน และเมื่อมีการชนกับวัตถุประตูจะถอยกลับ และจะปิดใหม่ด้วยความเร็วที่ลดลง สำหรับกรณีไฟดับ สามารถเปิด-ปิดเองได้ด้วยมือ เช่นเดียวกับประตูเลื่อนทั่วไป
5. ประตูอัตโนมัติแบบแม่เหล็ก ประตูเลื่อนแบบแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนบิ้วอิน,ประตูกระจกอัตโนมัติบานเดี่ยว สามารถนำไปใช้ใน ตู้แสดง ตู้โชว์สินค้า ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน หน้าต่าง-ประตูห้องต่างๆ ภายในบ้าน อาคารสำนักงาน ห้องประชุม คลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาล ห้องน้ำ