ประตูรั้วโรงงาน Folding Gate รุ่น ZK-FG-10

คำอธิบาย

ประตูรั้วโรงงาน Folding Gate รุ่น ZK-FG-10

ระบบเปิดปิดประตูรั้วโรงงานหรือหน่วยงานที่ทางเข้ากว้างและมีพาหนะขนาดใหญ่เข้าออกเป็นประจำมีการทำงานด้วยระบบ  Manual  หรือ  แบบ  Automatic

พร้อมทั้งมี  display  ที่ชัดเจนบอกถึงทิศทางการเลื่อนของประตู  สะดวกและลดอุบัติเหตุของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี   วัสดุผลิตมาจากโรงงานที่มีคุณภาพสูง

และได้มาตรฐานสากลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และยังสามารถเลือกแบบสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการ วัสดุเป็นอลูมิเนียม หรือสแตนเลส แข็งแรงทนทาน

#ประตูรั้วโรงงาน #Folding Gate #ระบบเปิดปิดประตูรั้วโรงงาน #ประตูรั้วโรงงานโคราช #Folding Gate โคราช
#ระบบเปิดปิดประตูรั้วโรงงานโคราช #ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติโคราช #ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติโคราช #ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัตินครราชสีมา
#ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติชัยภูมิ #ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติบุรีรัมย์ #ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติสุรินทร์