กลอนประตูโรงแรม รุ่น CM119E-S2-U

คำอธิบาย

 

จำหน่าย และ รับติดตั้ง ระบบประตูโรงแรม ( HOTEL LOCK ) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก อัจฉริยะ กำหนดระดับของการเข้า-ออก ประตู ตามระดับการใช้งาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

รายละเอียด

  • 201 Stainless Steel
  • <=7S
  • TEMIC or MF 1 K
  • 1000 Record

กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดนครราชสีมา กล้องวงจรปิดชัยภูมิ
ระบบประตูโรงแรม ระบบประตูโรงแรมโคราช ระบบประตูโรงแรมนครราชสีมา
กลอนประตูโรงแรม กลอนประตูโรงแรมโคราช กลอนประตูโรงแรมนครราชสีมา