กลอนประตูโรงแรม รุ่น CM02E

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำหน่าย และ รับติดตั้ง ระบบประตูโรงแรม ( HOTEL LOCK ) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก อัจฉริยะ กำหนดระดับของการเข้า-ออก ประตู ตามระดับการใช้งาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

… กลอนประตูโรงแรม รุ่น CM02E …

รายละเอียด

– Zine alloy
– <=7S
– TEMIC or MF 1 K
– 1000 Record

กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดนครราชสีมา กล้องวงจรปิดชัยภูมิ
ระบบประตูโรงแรม ระบบประตูโรงแรมโคราช ระบบประตูโรงแรมนครราชสีมา
กลอนประตูโรงแรม กลอนประตูโรงแรมโคราช กลอนประตูโรงแรมนครราชสีมา