กลอนประตูดิจิตอล ZKTeco รุ่น DL30Z

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลอนประตูดิจิตอล ZKTeco รุ่น DL30Z
Smart Lock แบบปุ่มกดดิจิทอล – Zigbee-Enabled
• สามารถควบคุมระยะไกลได้
• สามารถป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านได้
• สามารถกำหนดสิทธ์การเข้าถึงชั่วคราวได้
• รองรับระบบเสียงหลายภาษา
• รองรับการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
• มีการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งบนประตูฝั่งใดก็ได้